Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na XVIII. kongres České spondylochirurgické společnosti, který se bude konat ve dnech 20.-22. září 2020 v Olomouci, v kongresovém hotelu Clarion. Odborný program kongresu se bude skládat z částí určených pro lékaře a sestry, a bude obsahovat všechna obvyklá témata. V lékařské sekci bychom se chtěli navíc zaměřit i na méně diskutované oblasti, zejména právní a soudně-znaleckou problematiku a na základní výzkum v chirurgii páteře a míchy. V sesterské sekci upřeme vaši pozornost zejména k novým trendům ve spondylochirurgii.

 

Věříme, že kongres bude pro Vás kvalitní odbornou událostí i příjemným společenským zážitkem.

 

Těšíme se na setkání v Olomouci.

 

prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.

přednosta Neurochirurgické kliniky FN Olomouc a LF UP v Olomouci

 

XVIII. KONGRES ČESKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI

20.–22. 9. 2020

Olomouc

SEKRETARIÁT KONGRESU

BOS. org s. r. o.

Kekulova 38

400 01 Ústí nad Labem

Bc. Tereza Tkáčová

Tel.:  +420 475 534 332

Email: tkacova@bos-congress.cz

Ing. Šárka Martiníková

Tel.:  +420 595 136 808

Email: martinikova@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz

Kontaktujte nás

  • Facebook

© 2020 BOS. org s. r. o.                                                                           www.spondylo-kongres.cz