top of page

Vážení kolegové a kolegyně, milí přátelé,

jsme velmi poctěni možností uvést 20. Kongres České Spondylochirurgické společnosti, který se bude konat v Praze ve dnech 18. - 20. září 2022. Kongres se po 6 ti letech vrací do našeho hlavního města, které návštěvníkům poskytuje široké možnosti zhlédnutí historických památek, kulturních akcí a předkládá velikou škálu v oblasti zábavy. Kongres je každý rok největší odbornou a zároveň i společenskou akcí naší společnosti, jejích hostů a přátel. Je také významnou doškolovací akcí pro mladší kolegy a kolegyně v přípravě pro spondylochirurgickou atestaci.

Podobně jako tomu bylo v minulých letech, je kongres určen pro lékaře a sestry a umožnuje Med Tech společnostem předkládat jejich inovované přístroje a implantáty, které ve spondylochirurgii s výhodou používáme. Téma kongresu obsahuje celou šíři léčení patologických stavů celé páteře.

Naše společnost je dobře začleněna do evropských struktur zejména do společnosti EUROSPINE, která v posledních letech prodělala řadu významných a vysoce pozitivních změn na poli vzdělávání (European Spine Diploma), multioborové terapie (EDISC), výzkumu a významně spolupracuje s CERTiQ při nezávislé a detailně vedené certifikaci hlavních evropských spondylochirurgických center. V neposlední řadě se výrazným způsobem zlepšila práce v evropském registru při Eurospine (Spine Tango) a společnost má spolu s Evropskou Neurochirurgickou Asociací (EANS) konečně svůj odborný časopis (Brain and Spine).

Máme proto velkou radost, že pozvání na náš kongres přijali past president Eurospine a Chief Editor Brain and Spine prof. Frank Kandziora, současný president Eurospine prof. Thomas Blattert a president elect Dr. Marco Teli.

 

Budeme se těšit na bohatou aktivní i pasivní účast.

prof. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc.                                   prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.                         Jeanette Lacinová

prezident kongresu                                                         vedoucí organizačního výboru                        organizátor BOS. org s. r. o.

Klinika spondylochirurgie                                                přednosta Kliniky spondylochirurgie

1. LF a FN Motol                                                             1. LF UK a FN Motol           

XX. KONGRES ČESKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI

18.–20. 9. 2022

Praha

bottom of page