top of page

HLAVNÍ INFORMACE

 

TERMÍN KONÁNÍ

18. - 20. 9. 2022

MÍSTO KONÁNÍ

Grandior Hotel Prague

Na Poříčí 1052/42

110 00 Praha 1

JEDNACÍ JAZYK

čeština, slovenština, angličtina

 

POŘADATEL KONGRESU

Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol

PREZIDENT KONGRESU

prof. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc.

Klinika spondylochirurgie 1. LF a FN Motol

 

VĚDECKÝ VÝBOR

PŘEDSEDA - prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

 

ČLENOVÉ  

MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.   

MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.

prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.

doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

MUDr. Roman Kučera

prim. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.

MUDr. Michael Mrůzek, Ph.D.

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

doc. MUDr. Petr Vaněk, Ph.D.

doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D. MBA

MUDr. Tomáš Vyskočil

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONGRESU

PŘEDSEDA - prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.              

 

ČLENOVÉ 

Lékařská sekce:

MUDr. Michal Barna

MUDr. Gábor Geri

MUDr. Jan Kryl

doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.

MUDr. Filip Pivarči

MUDr. Lucie Salavcová

MUDr. Tomáš Vyskočil

Sesterská sekce:

Eliška Akachi

Mgr. Dagmar Šeborová

Bc. Lenka Šipulová
 

                                               

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

 

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

XX. KONGRES ČESKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI

18.–20. 9. 2022

Praha

bottom of page