DŮLEŽITÁ DATA

    1. 6. 2020         Uzávěrka registrace pro aktivní účast a zaslání abstraktu (přednáška, poster)

  15. 6. 2020         Oznámení autorům o přijetí přednášky, posteru

  15. 6. 2020         Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku     

    1. 7. 2020         Program

  19. 8. 2020         Termín úpravy/uploadu abstraktu přednášky a posteru do sborníku

  31. 8. 2020         Termín uploadu elektronického posteru

20.-22. 9. 2020     XVIII. kongres České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP

 

XVIII. KONGRES ČESKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI

20.–22. 9. 2020

Olomouc

SEKRETARIÁT KONGRESU

BOS. org s. r. o.

Kekulova 38

400 01 Ústí nad Labem

Bc. Tereza Tkáčová

Tel.:  +420 475 534 332

Email: tkacova@bos-congress.cz

Ing. Šárka Martiníková

Tel.:  +420 595 136 808

Email: martinikova@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz

Kontaktujte nás

  • Facebook

© 2020 BOS. org s. r. o.                                                                           www.spondylo-kongres.cz