SEKRETARIÁT KONGRESU

BOS. org s. r. o.

Kekulova 38

400 01 Ústí nad Labem

Bc. Tereza Tkáčová

Tel.:  +420 475 534 332

Email: tkacova@bos-congress.cz

Ing. Šárka Martiníková

Tel.:  +420 595 136 808

Email: martinikova@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz

  • Facebook

Kontaktujte nás

© 2020 BOS. org s. r. o.                                                                           www.spondylo-kongres.cz

DŮLEŽITÁ DATA

    5. 5. 2020         Uzávěrka registrace pro aktivní účast a zaslání abstraktu (přednáška, poster)

    1. 6. 2020         Oznámení autorům o přijetí přednášky, posteru

  15. 6. 2020         Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku     

    1. 7. 2020         Program

  19. 8. 2020        Termín úpravy/uploadu abstraktu přednášky a posteru do sborníku

  31. 8. 2020        Termín uploadu elektronického posteru

20.-22. 9. 2020    XVII. kongres České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP

 

XVIII. KONGRES ČESKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI

20.–22. 9. 2020

Olomouc