HLAVNÍ INFORMACE

TERMÍN KONÁNÍ

20.-22. 9. 2020

 

MÍSTO KONÁNÍ

Clarion Congress Hotel Olomouc,

Jeremenkova 1082/36, 779 00

 

POŘADATEL KONGRESU

Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP

Neurochirurgická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci

 

ZÁŠTITA

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

PREZIDENT KONGRESU

prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D. - přednosta Neurochirurgické kliniky FN Olomouc a LF UP v Olomouci

 

VĚDECKÝ VÝBOR

PŘEDSEDA

prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.

 

ČLENOVÉ  

prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.

MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.

prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.

doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D.

MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.   

doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

prim. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

as. MUDr. Tomáš Vyskočil

doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

PŘEDSEDA

prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.                          

 

ČLENOVÉ 

MUDr. Wanek Tomáš

MUDr. Stejskal Přemysl

Mgr. Miluše Šimáková

                                               

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

 

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

 

FYZIOTERAPEUTI – Žádost o akreditaci bude podána u UNIFY

XVIII. KONGRES ČESKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI

20.–22. 9. 2020

Olomouc

SEKRETARIÁT KONGRESU

BOS. org s. r. o.

Kekulova 38

400 01 Ústí nad Labem

Bc. Tereza Tkáčová

Tel.:  +420 475 534 332

Email: tkacova@bos-congress.cz

Ing. Šárka Martiníková

Tel.:  +420 595 136 808

Email: martinikova@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz

Kontaktujte nás

  • Facebook

© 2020 BOS. org s. r. o.                                                                           www.spondylo-kongres.cz