OLOMOUC

 

Olomouc vždy patřila mezi nejvýznamnější královská města v českých zemích. Díky své výhodné poloze, starobylé univerzitě, duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po dlouhá staletí přirozeným centrem Moravy, které lákalo umělce, vzdělance a obchodníky.

 

Více informací o městě naleznete na stránkách:

http://tourism.olomouc.eu/welcome/cs

Věděli jste, že...

Olomouc je jedno z nejkrásnějších českých měst, podle světoznámého průvodce Lonely Planet?

 

Jedinečnou olomouckou památkou, která si svou vyjimečností v roce 2000 vysloužila zapsání na Seznam světového dědictví UNESCO, je monumentální Sloup Nejsvětější Trojice . Sloup je se svými 32 metry nejvyšší barokní skulpturou ve střední Evropě.

 

Patronkou Olomouce je sv. Pavlína, na jejíž počest se každoročně pořádá historický průvod městem?

 

V Olomouci složil jedenáctiletý W.A. Mozart 6. symfonii F-dur?

 

V gotickém chrámu sv. Mořice najdete největší varhany ve střední Evropě?

 

Dóm sv. Václava má druhou nejvyšší kostelní věž v ČR?

 

V Arcibiskupském paláci usedl na trůn nejdéle sloužící evropský panovník František Josef I.?

....

XVIII. KONGRES ČESKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI

20.–22. 9. 2020

Olomouc

SEKRETARIÁT KONGRESU

BOS. org s. r. o.

Kekulova 38

400 01 Ústí nad Labem

Bc. Tereza Tkáčová

Tel.:  +420 475 534 332

Email: tkacova@bos-congress.cz

Ing. Šárka Martiníková

Tel.:  +420 595 136 808

Email: martinikova@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz

Kontaktujte nás

  • Facebook

© 2020 BOS. org s. r. o.                                                                           www.spondylo-kongres.cz