SEKRETARIÁT KONGRESU

BOS. org s. r. o.

Kekulova 38

400 01 Ústí nad Labem

 

Tel.:  +420 475 531 098

         +420 475 207 082

Fax:  +420 475 205 169

 

Email: sekretariat@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz

  • Facebook

© 2019 BOS. org s. r. o.                                                                           www.spondylo-kongres.cz

HLAVNÍ INFORMACE

TERMÍN KONÁNÍ

15.- 17. 9. 2019

 

MÍSTO KONÁNÍ

Hotel Artemis****

U Sluncové 14, Praha 8

 

POŘADATEL KONGRESU

Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol

Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

 

POD ZÁŠTITOU

1. LF UK

ČLS JEP

FN Motol

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

PREZIDENT KONGRESU

prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. - přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol

ČESTNÍ PREZIDENTI KONGRESU

prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. – primář Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

prof. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc. – University of Nottingham, Royal Derby Hospital

 

VĚDECKÝ VÝBOR

PŘEDSEDA – prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

ČLENOVÉ 

MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.

prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.

doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D.

MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.   

doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

prim. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

as. MUDr. Tomáš Vyskočil

MUDr. Petr Vachata, Ph.D.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

PŘEDSEDA  - prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.                          

ČLENOVÉ 

as. MUDr. Michal Barna                                                            

MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.   

as. MUDr. Jan Kryl 

as. MUDr. Petr Nesnídal                                   

as. MUDr. Tomáš Vyskočil                                                                                    

Mgr. Dagmar Šeborová               

                                         

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

 

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

 

FYZIOTERAPEUTI – Žádost o akreditaci bude podána u UNIFY

XVII. KONGRES ČESKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

15.–17. 9. 2019

Praha

dw-artemis-cf-max2